Årets Kulturarvsdag 2015
 

NYA KOPPARBERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING
DELTAR I LILLA KULTURARVSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER

LÖRDAGEN DEN 12 SEPTEMBER  KL 12-16, FRITT INTRÄDE


 
 
LANDSKAP Västmanland
ORT Kopparberg
PLATS Arkivet och Tingshuset vid Gruvstugetorget
TID Kl. 12-16
ARRANGÖR Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening 
ARRANGEMANGETS NAMN BRYTNING, SMÄLTNING OCH BEARBETNING AV FÖRETRÄDESVIS KOPPARMALM
SAMMANFATTNING Sveriges industriella utveckling startade i Bergslagsområdet med gruvbrytning och bearbetning av kopparmalm i början av 1600-talet.
Under 1700-talet började man bryta järnmalm och producera tackjärn. Verksamheten byggde på den erfarenhet man fått vid den tidigare kopparframställningen. Hembygdsföreningen kommer att visa en modell som innehåller gruvor, smältverk och gårdar från Kaveltorps industriområde från cirka 1860. Eftersom det i stort sett inte finns något kvar av de gamla byggnaderna och gruvlavarna har modellen fått byggas upp efter gamla ritningar och foton i skala 1:87.
AKTIVITETER Modellen plus gruv- och verkstadsutrustning kan studeras i ARKIVET under sakkunnig guidning. Hembygdsföreningen kommer också att visa bilder från gruv- och smältverkshanteringen och dess människor och berätta om detta i TINGSHUSET.
TILLGÄNGLIGHET Tingshuset har ramp för rörelsehindrade.
KONTAKTPERSON Inger Hilding,        070-524 59 71, a.inger.hilding@telia.com
GUIDER Clifford Hallberg,  070-263 91 80, clifford.hallberg@telia.com
Hans Harnisch,      070-628 22 02, hasomodell@telia.com
Håkan Mossberg, 070-640 66 66, hmoss@telia.com