Utflykter 

En tur runt Klockarbacken med stenbrott, dynamitkällare, gruvhål, hällristning, torplämningar m.m. 2014-08-31


Rundvandring bland hyttor och dammar längs med ån och kanalen i Bångbro / Bånghammar.


Utflykt till Fäbotallen och Ljusnarsäng.


Båttur till Prästön och Maja's tall.