Bångbro/Bånghammars industriella utveckling
och samhällets framväxt från 1600 till 1900
 

HEDS MASUGN OCH HEDENGÅRDEN
I Bånghammar låg från mitten av 1600-talet Heds masugn som tillhörde bergsmännen
på gården Heden. Masugnen lades ner på 1700-talet.
Heden var som sagt bostad för en bergsman som ägde del av Heds masugn. Gården
byggdes omkring 1650 och till denna hörde stora arealer åkermark och skog. Efter till att
börja med bebotts av bergsmän kom gården på 1700-talet i laxbrosläkten Erikssons ägo.
1902 köpte Bångbro rörverk gården och innehade denna till konkursen 1927 då en disponent
i Fagersta övertog gården. Fram till 1946 arrenderades gården av fam. Lejefors.
Från 1946 drevs skog- och jordbuket av Hellefors Bruks AB och en ny modern ladugård
byggdes som hade plats för ett stort antal kor.
1946 köpte Hellefors Bruks AB Heden och använde den som tjänstemannabostad till 195?
sedan som tjänstemannamäss till årsskiftet 1967 då Heden blev privatbostad och
marken gick till Ljusnarsbergs kommun.

Heden 1870

BÅNGHAMMARS SMEDSBRUK
I denna anläggning bearbetades sannolikt tackjärnet från Heds masugn. Anläggningen var ganska
omfattande och sysselsatte ett 50-tal man. Bruket hade en hammarsmedja som drevs av vatten-
kraft från ett vattenfall från en uppdämd damm i Bånghammar.

Bånghammar smedsbruk


Dammanläggning vid Bånghammar 1870


Bånghammar 1871

I mitten av 1850-talet inköpte Leo Wallmo  Bånghammars hammarsmedja av de bergs män som
ägde anläggningen. De delar av marken som hörde till Krokfors-Bolaget arrenderades av Wallmo,
han hade stora planer som innebar uppförande av ett stort järnverk i Bångbro.
För att realisera dessa planer anlade Leo 1870 Sveriges första Martinugn (Enligt Siemens-Martins metod) i Bånghammar.
Martinugnen skulle behandla tackjärn till smidbart stål som kunde förädlas i ett manufakturverk.

Martinmetoden var tämligen okänd i Sverige (den uppfanns 1865 av fransmannen P. E. Martin)
men ansågs vara en mycket lovande stålfärskningsmetod.

BÅNGHAMMARS BRYGGERI
Bånghammars bryggeri startades av Leo Wallmo 1874.
Bryggeriet bryggde ett synnerligen gott öl som var känt vida omkring.
Verksamheten varade i 32 år och lades ner 1916.
En del av lokalerna ombyggdes senare till arbetarbostäder.
Större delen av bryggeriets byggnader revs på 70-talet, sista lagerlokalen revs 2008.
Bryggeriet hade även jättelika jordkällare som lager vilka fortfarande finns kvar.

Bånghammars bryggeri 1970


 

Sammanställt av Jan Pernstål och Edolf Andersson