Gruvolyckan i Ställberg 1951


Tack till Bengt Karlsson som har lånat ut dessa urklipp till oss.
Hans far är den i artikeln skadade Evert Karlsson.