Foton från glasplåtar
Fotokopior kan beställas genom att maila Er beställning samt namn, adress, tel till:  nkbh@telia.com 
Därefter erhåller Ni ett mail med betalningsuppgifter.
Min. beställning 25:-       Frakt och emballage tillkommer.
Då originalen - glasplåtarna kan variera i storlek så stämmer inte alltid måtten så att en A4 eller A3 alltid blir
hel ända ut till kanten men vi gör dock alltid kopian så stor som det är möjligt.
Kopior görs från originalen, bilderna här på sidan är krympta i storlek och kvalitet.
Om så behövs så gör vi en bildförbättring, ljus, kontrast, viss retuschering innan tryckningen.
Ange i beställningen bildens nummer, antal och vilken storlek. Exempel:  G01 1st A4,  G13 2st A3.
Pris:  A4 - 25kr,    A3 - 50kr


Försäljning Sida. 1 2
3

Om Ni har mer information/uppgifter om bilderna är ni välkomna att maila dom till oss.

G182 G183 G184
G186 G187 G188 Vy över Kopparberg, från vänster
Abrahamsgård, Församlingshemmet, Sjukstugan
G190 Vy över Salbosjön från Mackarsberg G191 G192
G194 G195 G196 Storhöjden
G197 Utsikt över Björken G198 Ljusnarn fr. Mackarsberg eller Gillersklack ? G199 Vid "Gubben på berget" ?
G200 G206 G207
G209 G213 G214 Abrahamsgårds stall (kommunförrådet)
G215 Abrahamsgårds stall (kommunförrådet) G216 G217 Utsikt över Björken från Björkberget
G218 G219 G220
G221 G222 Abrahamsgårds stall (kommunförrådet) G223 Abrahamsgårds stall (kommunförrådet)
G224 Abrahamsgårds stall (kommunförrådet) G322 Abrahamsgård G323 Abrahamsgård
G324 Ljusnarsbergs kyrka G349 Abrahamsgård G350 Nora vattentorn
G325 G326 Abrahamsgård G329
G330 En av Sundsgårdarna G331 Abrahamsgård G332 Skarptäkt
G333 Stennäs G334 G335
G336 G337 Såg vid sjö ? G340 Abrahamsgård
G341 Ängesgården G342 Abrahamsgård G343 Rostock, sundet
G344 Bergsgården Riggards G345 Rostock från Björken G346
G347 Riggards skola G348 Hörken ? G352 Skogs, på väg upp till Finngruvan
G353 Myrbo G354 Västra Lövfalls gård G355 Bergsmansgård i Ö. Born

Nästa sida