Foton från negativ
Fotokopior kan beställas genom att maila Er beställning samt namn, adress, tel till:  nkbh@telia.com 
Därefter erhåller Ni ett mail med betalningsuppgifter.
Min. beställning 25:-       Porto och emballage tillkommer.
Då originalen - negativen kan variera i storlek så stämmer inte måtten så att en A4 eller A3 alltid blir hel ända ut till kanten
men vi gör dock alltid kopian så stor som det är möjligt. T.ex. negativ 6 x 6cm blir ca 20 x 20cm på en A4.
Kopior görs från originalen, bilderna här på sidan är krympta i storlek och kvalitet.
Om så behövs så gör vi en bildförbättring, ljus, kontrast, viss retuschering innan tryckningen.
Ange i beställningen bildens nummer, antal och vilken storlek. Exempel:  0012B 1st A4,  0013C 2st A3.
Pris:  A4 - 25kr,    A3 - 50kr


Sida.
1 2
3
4

Om Ni har mer information/uppgifter om bilderna är ni välkomna att maila dom till oss.

0012B_Kindergarten Kopparberg 1956 0012D_Kindergarten Kopparberg 1956 0013C_Första eltåget från Kopparberg
Dec 1955.  Lok TGOJ Bt 308
0014B_Första elloken i Kopparberg 
Dec 1955. Lok TGOJ Ma 405 och Bt 308
0014C_Första elloken i Kopparberg 
Dec 1955.  Lok TGOJ Bt 304
0015A_Mårtensbobranden Feb 1956
0015D_Mårtensbobranden Feb 1956 0015F_Mårtensbobranden Feb 1956 0015G_Mårtensbobranden Feb 1956
0016A_DHF trafikskola Feb1956 0016C_DHF trafikskola Feb1956 0016D_DHF trafikskola Feb1956
0017G_Oscaria julfest Jan 1956 0018C_Lions Messerschmitt till John Thellenberg Jan 1956 0019A_Nybebyggelsen Bångbro 1955
0020B_Nya TGOJ bussar Jan 1956 0021_Skolskidtävlingar Kopparberg 
3 Mars 1956
0022B_AB Diligensen vid Laxbrogården 1955
0022D_AB Diligensen vid Laxbrogården 1955 0022E_AB Diligensen vid Laxbrogården 1955 0023B_Rosenberg
0023C_Rosenberg 0024A_Vägbygge Klacken 1955 0024E_Vägbygge Klacken 1955
0025A_Fäbobacksgruvan 1955 0025B_Fäbobacksgruvan 1955 0025C_Fäbobacksgruvan 1955
0025E_Fäbobacksgruvan 1955 0025F_Fäbobacksgruvan 1955 0025G_Fäbobacksgruvan 1955
0026A_Brobygge Högforsbruk 1955 0027A_Utgrävning av slagg ur ån Folkets Hus 1955 0027B_Utgrävning av slagg ur ån Folkets Hus 1955
0027D_Utgrävning av slagg ur ån Folkets Hus 1955 0028_Hunddressyrkurs 1955 0029A_Logejub Styrelsen Bångbro 1955
0030A_Ting i Kpbg Arne Hjalmar Ivar Joh KandlaVerner 0030B_Ting i Kpbg Arne Hjalmar Ivar Joh KandlaVerner 0031A_Lions invalide Karlsson-Westlund Ställberg
0031B_Lions invalide Karlsson-Westlund Ställberg 0032A_Inspelning Hembygdsfilm vid kyrkan Mars 1956 0032C_Inspelning Hembygdsfilm vid kyrkan Mars 1956
0032D_Inspelning Hembygdsfilm vid kyrkan Mars 1956 0033A_Faninvign Metall Kpbg 3 Mars 1956 0033I_Faninvign Metall Kpbg 3 Mars 1956
0034B_Skolhockeylag Kpbg serieseger 1956 0034D_Skolhockeylag Kpbg serieseger 1956 0035C_Jordbrukardag Kpbg Folkets Hus 
12 April 1956
0035F_Jordbrukardag Kpbg Folkets Hus 
12 April 1956
0035H_Jordbrukardag Kpbg Folkets Hus 
12 April 1956
0036C_Snurren debut 7 April 1956
0036D_Snurren debut 7 April 1956 0036E_Snurren debut 7 April 1956 0036G_Snurren debut 7 April 1956
0036H_Snurren debut 7 April 1956 0037_Kaveltorpsgubbar 0038A_Damfrisörkurs Mars 1956
0038E_Damfrisörkurs Mars 1956 0038I_Damfrisörkurs Mars 1956 0039_Järnvägsgubbar Valter Friman Andersson

Nästa sida