Foton från negativ
Fotokopior kan beställas genom att maila Er beställning samt namn, adress, tel till:  nkbh@telia.com 
Därefter erhåller Ni ett mail med betalningsuppgifter.
Min. beställning 25:-       Porto och emballage tillkommer.
Då originalen - negativen kan variera i storlek så stämmer inte måtten så att en A4 eller A3 alltid blir hel ända ut till kanten
men vi gör dock alltid kopian så stor som det är möjligt. T.ex. negativ 6 x 6cm blir ca 20 x 20cm på en A4.
Kopior görs från originalen, bilderna här på sidan är krympta i storlek och kvalitet.
Om så behövs så gör vi en bildförbättring, ljus, kontrast, viss retuschering innan tryckningen.
Ange i beställningen bildens nummer, antal och vilken storlek. Exempel:  0012B 1st A4,  0013C 2st A3.
Pris:  A4 - 25kr,    A3 - 50kr


Sida.
1 2
3
4

Om Ni har mer information/uppgifter om bilderna är ni välkomna att maila dom till oss.

0084D_Bror Fisk medalj 1957 0085A_Gruvans Dag Ställberg 1957 0085C_Gruvans Dag Ställberg 1957
0085D_Gruvans Dag Ställberg 1957 0085F_Gruvans Dag Ställberg 1957 0085I_Gruvans Dag Ställberg 1957
0086A_Invigning Brandgarage Dammen 
Dec 1956
0086B_Invigning Brandgarage Dammen 
Dec 1956
0086C_Invigning Brandgarage Dammen 
Dec 1956
0087_SLV-jubileet 1957 0088A_Lekskoleavslutning Kpbg 1957 0089E_Barnavännernas julbak 1957
0090A_Komministergården flyttas Dec 1957 0090B_Komministergården flyttas Dec 1957 0090C_Komministergården flyttas Dec 1957
0090D_Komministergården flyttas Dec 1957 0090E_Komministergården flyttas Dec 1957 0091A_Invigningen Lötstams Bar 1957
0091B_Invigningen Lötstams Bar 1957 0091E_Invigningen Lötstams Bar 1957 0091G_Invigningen Lötstams Bar 1957
0091H_Invigningen Lötstams Bar 1957