Länkar
 

Örebro Läns Hembygdsförbund

Blå slagg på marken

Geomuseum Kopparberg

Bygdeband

Ljusnarsbergs kommun

Kulturglimtar

Kopparbergar'n
Nyheter, reportage och bilder från Ljusnarsberg