Styrelse
 

Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförenings styrelse 2014 / 2015. 
 
 
 

Ordförande Jan Pernstål 0580 / 715 19,  070 / 602 95 76
jpernstal@telia.com
Jobbar med ekonomin. Postmottagare. Förhandlar med kommunen och andra myndigheter.
Förste vice ordförande Lennart Angelroth 0580 / 410 02,  070 / 353 50 46
lennart.angelroth@bmb.se
Lennart arbetar med våra byggnader, vår byggnadsverksamhet och kontakten med myndigheter i dessa frågor samt är kontaktperson med våra hyresgäster.
Andre vice ordförande Elov Eriksson 0580 / 320 79 Elov arbetar tillsammans med Inger och Monika för att söka pengar och sponsorer. Elov svarar också för föreningens markfrågor.
Kassörer Jan Pernstål
Lennart Angelroth
0580 / 715 19,  070 / 602 95 76
0580 / 410 02,  070 / 353 50 46
Ordföranden och vice ordförande arbetar med föreningens ekonomi. Föreningens ekonomiska läge redovisas vid varje styrelsemöte. Ordföranden lägger in alla utgifter och intäkter på data (Excel) och gör uppföljningar. Vice ordföranden betalar våra utgifter via internet. Enligt våra stadgar skall 2 personer teckna firma.
Sekreterare Lennart Angelroth
Elov Eriksson
 
0580 / 410 02,  070 / 353 50 46
0580 / 320 79
 
Sekreterarjobbet har Lennart med Elov som ersättare.
Evenemang Astrid Lindström 0580 / 105 56 Astrid har 3-skillingdagen och hjälper oss med sin stora erfarenhet med historiska uppgifter.
Utflykter och föredrag
Redaktör
Håkan Mossberg 0580 / 712 34,  070 / 640 66 66
hmoss@telia.com
Håkan svarar för vår populära utflykt och föredragsverksamhet samt är redaktör för Kopparbygden.
Arbetar med muséerna och Kaveltorpsmuséet Hans Harnisch 0580 / 107 44,  070 / 628 22 02
hasomodell@telia.com
Hans arbetar med gruvprojektet Kaveltorp och byggar upp en modell av Kaveltorpsområdet. Hans är med och utvecklar muséerna.
Arbetar med arkivet, data och muséerna m.m. Edolf Andersson 0580 / 125 55,  070 / 175 59 34
nkbh@telia.com
Edolf är redaktör för hemsidan och är med och utvecklar arkivet och muséerna.
Arbetar med arkivet och utvecklar muséerna m.m. Clifford Hallberg 0580 / 104 10,  070 / 263 91 80
clifford.hallberg@telia.com
Clifford jobbar med specialintresset foton från bl.a. glasplåtar, utvecklar muséerna och hjälper Inger och Monika med PR.
Ungdomsinspiratör
Bygderådsrepresentant
Hans Larsson 070 / 677 87 79
granhult110@hotmail.com
Ungdomsansvarig och arbetar med barn och ungdomar för att väcka deras intresse för hembygden. Vår representant i Bygderådet.
Muséer Sylvia Eriksson 0580 / 320 79 Utvecklar muséerna tillsammans med Clifford, Edolf och Hans H. Valberedningen.
Sponsorer Inger Hilding 0580 / 107 07,  070 / 524 59 71
a.inger.hilding@telia.com
Inger arbetar tillsammans med Elov och Monika för att söka pengar och sponsorer. Arbetar med PR.
Sponsorer Monika Käller 070 / 670 99 34
monkavi@telia.com
Monika arbetar tillsammans med Elov och Inger för att söka pengar och sponsorer. Arbetar med PR