Boksläpp

Arkivens dag på lördag den 13 november kl. 10.00
I samband med arkivens dag kommer Peter Eneström att släppa sin nya historiska roman om det Eneströmska mordet. Detta mord ägde rum år 1801 då brukspatron Eneström från Kloten sköts till döds av Tuppen och Fågeln. Anstiftare till mordet var inspektor Anders Dahlin. Två av förövarna halshöggs vid Högberget, den tredje fick livstids straffarbete.

Arkivens dag anordnas av Hembygdsföreningen i Tingshuset
mellan kl. 10.00 – 16.00
Vi plockar fram gamla bilder och hoppas att få hjälp med identifieringen
Hembygdsföreningen kommer också att sälja en stor mängd hembygdslitteratur.
Delar av böckerna har tillhört Helmer Linderholm.
Självservering av kaffe

Vi hälsar alla intresserade välkomna!

Köp senast häftet, över disk

Vi vill tacka alla som kom till Gruvstugutorget och köpte Gamla bilder från Ljusnarsberg häftet nummer 37 förra helgen (2-3/10)
Nu kan vi meddela att SVEN LARSSON I KOPPARBERG kommer att sälja häftet i sin butik för er som missade detta tillfälle.
Hembygdsföreningen är tacksamma för detta goda samarbete!

Gamla bilder från Ljusnarsberg Nr. 37

På lördag den 2 oktober och söndag den 3 oktober 2021 mellan klockan 10:00 och 14:00 säljer Hembygdsföreningen det nya och även gamla häften utanför Hembygdsmuseet.
Häftet är på 48 sidor, och kostar 100 kr.
Swish eller kontant.

Häftet finns även i vår webshop här: BUTIK

Utflykt 12 september

Nästa utflykt med Hembygdsföreningen blir söndag 12 september och går till Slotterbergets gruvor på gränsen mellan Hjulsjö och Järnboås socknar. Gruvfältet har anor från 1700-talet och visar många exempel på den tidens tekniska lösningar för utnyttjande av vattenkraften. Lämningar efter grävda kanaler för vatten, vattenhjul, stånggångar och vattenturbiner finns att se. En markerad vandringsslinga på ca 1,5 km finns i området. Den är i lätt att gå men det finns en 15 meter hög trappa som måste besegras.

Samling vid Tingshuset kl 10.00 för avresa till Slotterberget.
Tag med kaffe så fikar vi vid lämningarna efter backstugan.
Guide Håkan Mossberg
Avgift 20 kr
Alla välkomna!

Identifiera bilder 29 augusti

Bilderna är uppdaterade efter en tids uppehåll. Förhoppningsvis kommer det fortsätta varje söndag året ut.
Du kan se och identifiera bilderna HÄR <<Länk

Utflykt 26 augusti

Hembygdsföreningen inbjuder till kulturvandring i Bångbro torsdagen 26 aug kl 17.30.

Samling vid gamla Tages där parkering finns (Wallmovägen 40).
Vi vandrar förbi Bångbroskolan, parkområdet, hyttlämningar och följer sedan kanalen söderut ner till Herrgården. Fortsättning efter Herrgårdsdammen ner till bruket och vi följer vägen tillbaka till parkeringen. Sträckan blir ca 2,5 km. Tag med kaffe så fikar vi på lämplig plats, kanske vid Herrgården.

Guide Håkan Mossberg
Kostnad 20 kr - Välkomna!

Utflykt 21 augusti

Hembygdsföreningen inbjuder till en utflykt med egna bilar till Rikkenstorp lördagen den 21 augusti.
Vi kommer att få en guidad tur med Nils Holmdahl som kommer att berätta om den gamla finngårdens historia och andelsjordbruket. Vi besöker också platsen där skvaltkvarnen stod.

Samling vid Tingshuset kl 10.00 för gemensam avfärd.
Föranmälan till Håkan Mossberg 0580-71234 eller 070-331 26 26
Kostnad 20 kr. Kaffe med bröd ingår i priset.

Det finns också möjlighet att köpa Nils Holmdahls nya bok om Dan Andersson.
Välkomna till en intressant och givande utflykt!

Utflykt 12 augusti

Höstens första utflykt med Hembygdsföreningen blir torsdag 12 augusti då vi åker västerut till vår grannsocken Hjulsjö och besöker Hafsjöbergsgruvan. På vägen dit stannar vi vid en kvarnplats i Kaggabäcken där vi tittar på den kvarvarande dammvallen. Vi får också tillfälle att se de utförda restaureringsarbetena i bäcken som gjorts av Länsstyrelsen.
Nästa stopp blir vid Hafsjöbergsgruvan där vi ser schakt, hästvandring, huslämning och gruvans nollpunkt. I området är det kraftig växtlighet vilket delvis döljer lämningarna. Vi kommer sedan att göra en vandring på den gamla kyrkstigen ner till Havsjöbäcken där vi tittar på dammvall, brofästen, kvarnplats och hjulgrav samt lämningar efter en stånggång. Sträckan är ca 1 km att gå men hälften går genom obanad skogsmark.
Sista punkt är Igeltjärnsfallet där vi ser de kvarvarande lämningarna efter torpet. Även här är vegetationen kraftig. I området runt torpet finns Hjulsjö sockens största förekomst av hallon. Det är bara att plocka och ta för sig.

Samling blir som vanligt vid Tingshuset kl 17.30 för avfärd till Hafsjögruvorna. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats.

Guide Håkan Mossberg
Kostnad 20 kr
Vid otjänlig väderlek gör vi i stället en kulturvandring i Bångbro.
Hembygdsföreningen hälsar alla intresserade välkomna!


Webbshoppen är uppdaterad!

 juli 2021 - Böcker, vykort och äldre nummer av Gamla Bilder Från Ljusnarsberg har lagts till. Klicka HÄR


Utflykt 22 Juni

Hembygdsföreningens sista utflykt före semestern blir tisdagen 22 juni (obs dagen) och går till den gamla linbanan mellan Salbo gruvor och Rishöjdsbergsgruvan. Vi utforskar lämningarna bestående av spännstationen, en linbanekorg, rester efter linbockar, gamla linor och pålastningsstationen vid Salbogruvorna.
Till spännstationen är det ca 150 meter att gå i bitvis lite besvärlig terräng. Resterna efter linbocken finns ute på en mosse varför ordentliga skor rekommenderas.
Samling vid Tingshuset kl 17.30 för avresa. Parkering efter skogsbilväg. Tag med kaffekorg så fikar vi vid Salbogruvorna där vi kanske också kan hitta akleja.

Guide är Håkan Mossberg.Ingen kostnad denna gång.
Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna!
TIDIGARE UTFLYKTER MED FOTO HÄR


Utflykt 16 Juni

Utflykt till Kämpetorp och Kämpgruvetorp onsdagen den 16 juni.
Vi besöker lämningarna efter de många torpen och även Kämptorpsgruvorna. Lämningarna efter torpen är lätta att se från skogsbilvägen. Till gruvorna är det ca 200 meter att gå i terräng. En del kullfallna träd, gräs och ormbunkar förekommer. Hjulsjökännaren Håkan Fredriksson kommer att medverka.
Samling vid Tingshuset kl 17.30 för avfärd. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats.

Guide är Håkan Mossberg.
Avgift 20 kr
Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna till Kämpetorp.
TIDIGARE UTFLYKTER MED FOTO HÄR


Webbshoppen är uppdaterad!

Fler vykort och även äldre nummer av Gamla Bilder Från Ljusnarsberg har lagts till. Klicka HÄR


Utflykt 9 Juni 2021

Med Hembygdsföreningen till Gunnarstorp.
Gunnarstorp ligger norr om Gruvbacken i Kopparberg. Vi kommer att göra ca 1 km lång promenad i området som uppvisar ett stort antal lämningar av varierande slag. Under vandringen i området mestadels på stig kommer vi att gå förbi en hästvandring, magnetiska polen, gruvhål, Södra Gunnarstorp, den mäktiga stenmuren, dynamitkällarna, minnesstenen, Norra Gunnarstorp med källare och husgrund samt Kopparbergs gamla elljusspår.
Samling vid Tingshuset kl 17.30. Därifrån avfärd till Gunnarstorp.
Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats.

Guide är Håkan Mossberg.
Avgift 20 kr

Alla hälsas välkomna till en mycket intressant utflykt.
TIDIGARE UTFLYKTER MED FOTO HÄR


Utflykt 2 Juni 2021

Vi besöker torplämningen Kämpmossen med kvarvarande grunder efter boningshus, ladugård och källare. Nästa besöksmål blir Rishöjdens gamla skola som nästan har försvunnit helt på grund av vägarbete. Därefter åker vi till Finnbo där vi tar en promenad i området och tittar på lämningarna efter torpet. Till Kämpmossen är det ett par hundra meter att gå i terräng. De andra platserna ligger i anslutning till väg.
Samling vid Tingshuset onsdag 2 juni kl 17.30 för avresa. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats.

Guide är Håkan Mossberg.
Avgift 20 kr

Alla är välkomna!
TIDIGARE UTFLYKTER MED FOTO HÄR

 

Årets Kulturpass klart !

OK Järnbärarna inbjuder tillsammans med Hembygdsföreningen alla intresserade till att delta i en kulturorientering på en äldre gruvkarta över Svartviks gruvfält i Ställdalen. Förutom motion hoppas vi kunna förmedla en del av gruvfältets historia. En del kontrollpunkter är lätta att identifiera medan andra kräver en hel del funderande för att hitta rätt.

Finns till försäljning vid Oscaria och Macken. Kostnad 100 kr.

Kartan är upprättad år 1927 och visar förutom gruvöppningarna även byggnader, utlastnings-banor, el- och kompressorledningar, mätpunkter samt den smalspåriga järnvägen som gick ned till Bergslags-Ställdalens station. För att väcka ett intresse för Svartviks historia har vi nu ringat in 30 stycken punkter på kartan och markerat dessa med en liten röd/vit skärm på respektive kontrollplats. I kontrollförteckningen finns en liten beskrivning som kortfattat upplyser om vad kontrollföremålet har haft för funktion samt en del namn och årtal. Skärmens storlek är endast 8×8 cm och den sitter i en del fall lite undanskymd och lågt ner för att den skall få vara i fred.

Vid kontrollskärmen hänger en stiftklämma som stämplas i rätt ruta på startkortet. Om du vill vara med och vinna priser skall startkortet vara inlämnat senast den 30 september. Minst 25 av kontrollerna skall ha besökts.

Vi hoppas att kunna erbjuda både motion och kultur samt en hel del huvudbry att lösa var de små kontrollerna är placerade.

Det går också bra att köpa kartan i större format utan kontrollringar för 50 kr.

/ Håkan Mossberg


Kopparbygden Nr. 27

Kopparbygden 2021 på 40 sidor är klar och skickas nu ut av hembygdsföreningen till medlemmar ihop med kallelse till det framskjutna årsmötet.
Innehåll bl.a.:
-Komminister Einar Ihrmarks föredrag vid Ljusnarsbergs kyrkas 300-årsjubileum som är en skildring av Ljusnarsbergs historia.
-Vad en spinnrock från Rasbacken kan berätta har Margareta Nordahl forskat om och vi får ta del av hennes undersökningar.
-En person som växte upp i det så kallade Flaskfodralet nära järnvägen var Algot Larsson. Han blev senare i livet lokalredaktör för Bergslagsposten i Grängesberg. Här berättar han hur han som pojke upplevde Kopparberg runt sekelskiftet 1900.
-Ingrid Örström var barndomskamrat med Maja Forsslund. Hennes levnadshistoria berättas i årets Kopparbygden av Merit Janbrink Åhs med rötter i Kopparberg.
-Ett längre kapitel ägnas åt affärer och rörelser i Ställdalen. Över 40 affärer presenteras i ord och bild. En karta visar var respektive affär låg.
-Och slutligen det mystiska dödsfallet i Yxsjön.


I år kommer vi inte att ha möjlighet att sälja Kopparbygden på vanligt sätt i museerna. Se vår hemsida www.nkbh.se eller hos Sven Larssons butik på Konstmästaregatan 10 som välvilligt har lovat att hjälpa oss med försäljningen.
Styrelsen önskar alla trevlig läsning.
Priset på årets upplaga är 100 kr. för icke medlem
Medlemskap inklusive tidningen för 2021 är 150:- för enskild och 200:- för familj.
Inbetalning sker till bankgiro nr: 583-9717
Eller Swish: 123 438 2024
Märk inbetalningen med "Ny medlem" samt ert namn.
Maila sedan alla era uppgifter - Namn, Adress, Telefon, samt Mailadress till nkbh1924@telia.com


Webbutiken är uppdaterad !

 Klicka dig dit från menyn ovan.


Gamla Foton

Hembygdsföreningen identifierar just nu massor av fotografier från arkivet.
Och vi behöver din hjälp !


Varje söndag lägger vi ut en ny samling bilder som behöver identifieras, det kan vara både personer och platser.
Just nu genomgår hemsidan en förändring att galleriverktyget vi använder finns ej längre. För mer info och kontakt angående identifieringen kan du gärna besöka våran sida på Facebook. https://www.facebook.com/groups/kopparbergs

Direkt när pandemin är under kontroll kan vi återuppta våran "live identifiering" på lokal i Kopparberg.


Senaste häftet

Köp senaste bildhäftet "Gamla bilder från Ljusnarsberg nr 36"

Sätt in 100 kr + frakt 44 kr = 144 kr på vårat bankgiro 583-9691 eller
Swish 123 438 2024.
Skicka sedan ett mail till mig med namn, adress och häftets nummer.
clifford.hallberg@telia.com


Eller besök webbutiken !

Välkommen till oss

På grund av Corona-viruset har vi stängt i år.
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening bildades 1923.
Föreningen har ett allmogemuseum,
postmuseum, fotomuseum, skomakar-museum, guldsmedsmuseum, dräkt-museum, och gruvmuseum (Kaveltorp).

Kontakta oss

Nya Kopparbergs Bergslags Hembygds-
förening
Laxbrogatan 7
714 31 Kopparberg

nkbh1924@telia.com
Telefon: 070-263 91 80

Sociala medier

Hitta oss på: Facebook 
                      Youtube