Maja Forslund

Maja Forsslund var hembygdsvårdare och minnesupptecknare i Kopparberg. Hon deltog i uppbyggnaden av Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening och muséerna i Ljusnarsberg/Kopparberg.

Maja Forsslund föddes 1878 i Kopparberg i Bergslagen. Hon var dotter till den på orten framträdande grosshandlaren Carl Fredrik Forsslund och Augusta Christina Öhman. Även modern härstammade från en handelsman, Erik Eriksson Öhman. Utöver affärsframgångar hade Maja Forsslunds far flera kommunala förtroendeuppdrag.

Innehåll

A


BD


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q  R


S


T


U  V  X  Y  Z


Å  Ä  Ö