Framtidstro i Kopparberg

I början av 1900-talet kännetecknades Kopparberg av en stark framtidstro. Nya hus med mer stads-liknande karaktär uppfördes och gatorna belades med gatsten. Kopparberg började mer och mer likna en stad vilket även besökare skriver om.

Stenläggning av Konstmästargatan 1915. Till höger ses Allersta


Allersta, ett stadsliknande hus uppfört av järnhandlare Allert 1913.


Kopparberg hade också erhållit en del större industrier som gav framtidshopp.


Järnvägsverkstäderna startades 1873 och hade i början av 1900-talet 150 anställda.
Verkstäderna reparerade lok och vagnar för TGOJ.


Bergs verkstäder, senare Berglöfs, grundades 1882.
Man tillverkade bl.a. lokomotiv-pannor och bygg-nadskonstruktioner i grov plåt och balk. 1900 hade man cirka 100 anställda.


Kaveltorp drev gruv- och smältverks verksamhet.
Bly, koppar, zink, silver och guld bröts i företagets gruvor varav bly och koppar förädlades i smältverket.
Antalet anställda var omkring 150.
 
Sammanställt av Jan Pernstål