Gruvolyckan i Ställberg 1951

Tack till Bengt Karlsson som har lånat ut dessa urklipp till oss. Hans far är den i artikeln skadade Evert Karlsson.