Kalendarium

12 september 2021-

Nästa utflykt med Hembygdsföreningen blir söndag 12 september och går till Slotterbergets gruvor på gränsen mellan Hjulsjö och Järnboås socknar. Gruvfältet har anor från 1700-talet och visar många exempel på den tidens tekniska lösningar för utnyttjande av vattenkraften. Lämningar efter grävda kanaler för vatten, vattenhjul, stånggångar och vattenturbiner finns att se. En markerad vandringsslinga på ca 1,5 km finns i området. Den är i lätt att gå men det finns en 15 meter hög trappa som måste besegras. Samling vid Tingshuset kl 10.00 för avresa till Slotterberget.
Tag med kaffe så fikar vi vid lämningarna efter backstugan. Guide Håkan Mossberg Avgift 20 kr - Alla välkomna!26 augusti 2021-

Hembygdsföreningen inbjuder till kulturvandring i Bångbro torsdagen 26 aug kl 17.30.
Samling vid gamla Tages där parkering finns (Wallmovägen 40).
Vi vandrar förbi Bångbroskolan, parkområdet, hyttlämningar och följer sedan kanalen söderut ner till Herrgården. Fortsättning efter Herrgårdsdammen ner till bruket och vi följer vägen tillbaka till parkeringen. Sträckan blir ca 2,5 km. Tag med kaffe så fikar vi på lämplig plats, kanske vid Herrgården.
Guide Håkan Mossberg
Kostnad 20 kr - Välkomna!21 Augusti 2021-

Hembygdsföreningen inbjuder till en utflykt med egna bilar till Rikkenstorp lördagen den 21 augusti.
Vi kommer att få en guidad tur med Nils Holmdahl som kommer att berätta om den gamla finngårdens historia och andelsjordbruket. Vi besöker också platsen där skvaltkvarnen stod.
Samling vid Tingshuset kl 10.00 för gemensam avfärd.
Föranmälan till Håkan Mossberg 0580-71234 eller 070-331 26 26
Kostnad 20 kr. Kaffe med bröd ingår i priset
Det finns också möjlighet att köpa Nils Holmdahls nya bok om Dan Andersson
Välkomna till en intressant och givande utflykt


12 Augusti 2021-

Höstens första utflykt med Hembygdsföreningen blir torsdag 12 augusti då vi åker västerut till vår grannsocken Hjulsjö och besöker Hafsjöbergsgruvan. På vägen dit stannar vi vid en kvarnplats i Kaggabäcken där vi tittar på den kvarvarande dammvallen. Vi får också tillfälle att se de utförda restaureringsarbetena i bäcken som gjorts av Länsstyrelsen.
Nästa stopp blir vid Hafsjöbergsgruvan där vi ser schakt, hästvandring, huslämning och gruvans nollpunkt. I området är det kraftig växtlighet vilket delvis döljer lämningarna. Vi kommer sedan att göra en vandring på den gamla kyrkstigen ner till Havsjöbäcken där vi tittar på dammvall, brofästen, kvarnplats och hjulgrav samt lämningar efter en stånggång. Sträckan är ca 1 km att gå men hälften går genom obanad skogsmark.
Sista punkt är Igeltjärnsfallet där vi ser de kvarvarande lämningarna efter torpet. Även här är vegetationen kraftig. I området runt torpet finns Hjulsjö sockens största förekomst av hallon. Det är bara att plocka och ta för sig.
Samling blir som vanligt vid Tingshuset kl 17.30 för avfärd till Hafsjögruvorna. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats
Guide Håkan Mossberg, kostnad 20 kr
Vid otjänlig väderlek gör vi i stället en kulturvandring i Bångbro
Hembygdsföreningen hälsar alla intresserade välkomna17 Juli 2021-

Folkets Trädgård i Ställdalen inbjuder tillsammans med Hembygdsföreningen alla intresserade att delta i en kulturvandring vid Svartviks Gruvor lördagen den 17 juli kl 11.00
Vi samlas vid kraftverksdammen i södra änden av Sågdammen. Det finns gott om parkeringsmöjligheter. Vandringen är ca en kilometer lång och vi går på grusvägar och skogsstigar och beräknas ta 1,5-2 timmar. Vandringen är kostnadsfri.
Guide är Håkan Mossberg som berättar om gruvfältets historia och platser av intresse. Alla intresserade hälsas välkomna.22 Juni 2021-

Hembygdsföreningens sista utflykt före semestern blir tisdagen 22 juni (obs dagen) och går till den gamla linbanan mellan Salbo gruvor och Rishöjdsbergsgruvan. Vi utforskar lämningarna bestående av spännstationen, en linbanekorg, rester efter linbockar, gamla linor och pålastningsstationen vid Salbogruvorna.
Till spännstationen är det ca 150 meter att gå i bitvis lite besvärlig terräng. Resterna efter linbocken finns ute på en mosse varför ordentliga skor rekommenderas.
Samling vid Tingshuset kl 17.30 för avresa. Parkering efter skogsbilväg. Tag med kaffekorg så fikar vi vid Salbogruvorna där vi kanske också kan hitta akleja. Guide är Håkan Mossberg. Ingen kostnad denna gång. Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna!16 Juni 2021 -

Utflykt till Kämpetorp och Kämpgruvetorp onsdagen den 16 juni.
Vi besöker lämningarna efter de många torpen och även Kämptorpsgruvorna. Lämningarna efter torpen är lätta att se från skogsbilvägen. Till gruvorna är det ca 200 meter att gå i terräng. En del kullfallna träd, gräs och ormbunkar förekommer. Hjulsjökännaren Håkan Fredriksson kommer att medverka.
Samling vid Tingshuset kl 17.30 för avfärd. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats. Guide Håkan Mossberg. Avgift 20 kr. Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna till Kämpetorp.
LÄNK TILL BILDER OCH TEXT FRÅN UTFLYKTEN HÄR


9 Juni 2021 -

Utflykt med Hembygdsföreningen till Gunnarstorp onsdagen den 9 juni.
Gunnarstorp ligger norr om Gruvbacken i Kopparberg. Vi kommer att göra ca 1 km lång promenad i området som uppvisar ett stort antal lämningar av varierande slag. Under vandringen i området mestadels på stig kommer vi att gå förbi en hästvandring, magnetiska polen, gruvhål, Södra Gunnarstorp, den mäktiga stenmuren, dynamitkällarna, minnesstenen, Norra Gunnarstorp med källare och husgrund samt Kopparbergs gamla elljusspår.
Samling vid Tingshuset kl 17.30. Därifrån avfärd till Gunnarstorp.
Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats
Guide Håkan Mossberg
Avgift 20 kr
Alla hälsas välkomna till en mycket intressant utflykt!


2 Juni 2021 -

Vi besöker torplämningen Kämpmossen med kvarvarande grunder efter boningshus, ladugård och källare. Nästa besöksmål blir Rishöjdens gamla skola som nästan har försvunnit helt på grund av vägarbete. Därefter åker vi till Finnbo där vi tar en promenad i området och tittar på lämningarna efter torpet. Till Kämpmossen är det ett par hundra meter att gå i terräng. De andra platserna ligger i anslutning till väg.
Samling vid Tingshuset onsdag 2 juni kl 17.30 för avresa. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats. Guide Håkan Mossberg.
Avgift 20 kr. Alla är välkomna!
LÄNK TILL BILDER OCH TEXT FRÅN UTFLYKTEN HÄR