Kalendarium

17 Juli 2021-

Folkets Trädgård i Ställdalen inbjuder tillsammans med Hembygdsföreningen alla intresserade att delta i en kulturvandring vid Svartviks Gruvor lördagen den 17 juli kl 11.00
Vi samlas vid kraftverksdammen i södra änden av Sågdammen. Det finns gott om parkeringsmöjligheter. Vandringen är ca en kilometer lång och vi går på grusvägar och skogsstigar och beräknas ta 1,5-2 timmar. Vandringen är kostnadsfri.
Guide är Håkan Mossberg som berättar om gruvfältets historia och platser av intresse. Alla intresserade hälsas välkomna.


22 Juni 2021-

Hembygdsföreningens sista utflykt före semestern blir tisdagen 22 juni (obs dagen) och går till den gamla linbanan mellan Salbo gruvor och Rishöjdsbergsgruvan. Vi utforskar lämningarna bestående av spännstationen, en linbanekorg, rester efter linbockar, gamla linor och pålastningsstationen vid Salbogruvorna.
Till spännstationen är det ca 150 meter att gå i bitvis lite besvärlig terräng. Resterna efter linbocken finns ute på en mosse varför ordentliga skor rekommenderas.
Samling vid Tingshuset kl 17.30 för avresa. Parkering efter skogsbilväg. Tag med kaffekorg så fikar vi vid Salbogruvorna där vi kanske också kan hitta akleja. Guide är Håkan Mossberg. Ingen kostnad denna gång. Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna!

16 Juni 2021 -

Utflykt till Kämpetorp och Kämpgruvetorp onsdagen den 16 juni.
Vi besöker lämningarna efter de många torpen och även Kämptorpsgruvorna. Lämningarna efter torpen är lätta att se från skogsbilvägen. Till gruvorna är det ca 200 meter att gå i terräng. En del kullfallna träd, gräs och ormbunkar förekommer. Hjulsjökännaren Håkan Fredriksson kommer att medverka.
Samling vid Tingshuset kl 17.30 för avfärd. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats. Guide Håkan Mossberg. Avgift 20 kr. Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna till Kämpetorp.
LÄNK TILL BILDER OCH TEXT FRÅN UTFLYKTEN HÄR


9 Juni 2021 -

Utflykt med Hembygdsföreningen till Gunnarstorp onsdagen den 9 juni.
Gunnarstorp ligger norr om Gruvbacken i Kopparberg. Vi kommer att göra ca 1 km lång promenad i området som uppvisar ett stort antal lämningar av varierande slag. Under vandringen i området mestadels på stig kommer vi att gå förbi en hästvandring, magnetiska polen, gruvhål, Södra Gunnarstorp, den mäktiga stenmuren, dynamitkällarna, minnesstenen, Norra Gunnarstorp med källare och husgrund samt Kopparbergs gamla elljusspår.
Samling vid Tingshuset kl 17.30. Därifrån avfärd till Gunnarstorp.
Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats
Guide Håkan Mossberg
Avgift 20 kr
Alla hälsas välkomna till en mycket intressant utflykt!


2 Juni 2021 -

Vi besöker torplämningen Kämpmossen med kvarvarande grunder efter boningshus, ladugård och källare. Nästa besöksmål blir Rishöjdens gamla skola som nästan har försvunnit helt på grund av vägarbete. Därefter åker vi till Finnbo där vi tar en promenad i området och tittar på lämningarna efter torpet. Till Kämpmossen är det ett par hundra meter att gå i terräng. De andra platserna ligger i anslutning till väg.
Samling vid Tingshuset onsdag 2 juni kl 17.30 för avresa. Tag med kaffekorg så fikar vi på lämplig plats. Guide Håkan Mossberg.
Avgift 20 kr. Alla är välkomna!
LÄNK TILL BILDER OCH TEXT FRÅN UTFLYKTEN HÄR