Styrelsen 2022

Ordförande:

Clifford Hallberg 0580-104 10, 070-263 91 80, clifford.hallberg@telia.com
Clifford jobbar med specialintresset foton från bl.a. glasplåtar. Sköter om arkivet och bild-visningarna tillsammans med Edolf.

Sekreterare:

Hans Larsson 070-677 87 79, granhult110@hotmail.com
Postmottagare. Ungdomsansvarig och arbetar med barn och ungdomar för att väcka deras intresse för hem-bygden. Vår representant i Bygderådet.

Förste vice ordförande:

Elof Eriksson 0580-320 79
Elof svarar för föreningens markfrågor och hjälper till med muséerna.

Redaktör:

Håkan Mossberg 0580-712 34, 070-640 66 66, hmosshmoss@gmail.com
Håkan svarar för vår populära utflykt och föredragsverksamhet samt är redaktör för "Kopparbygden" och "Gamla bilder från Ljusnarsberg".

Arbetar med Kaveltorpsmuseet:

Hans Harnisch 070-628 22 02 hasomodell@telia.com
Hans arbetar med gruvprojektet Kaveltorp och bygger upp en modell av Kaveltorpsområdet.

Arbetar med arkivet, data och museerna m.m.:

Edolf Andersson 0580-125 55, 070-175 59 34, edolf.andersson@telia.com
Edolf är och är med och utvecklar arkivet och museerna. Sköter bildvisningarna tillsammans med Clifford.

Dräktmuséet och övriga museer:

Monika Käller 070-670 99 34, monkavi@telia.com
Monika arbetar tillsammans med Margareta och Edolf med museerna. Har hand om bussgrupper.

Muséer, utställningar:

Vakant

Suppleanter:

Hans Harnisch 070-628 22 02, hasomodell@telia.com
Anders Zetterlund 070-311 93 82, zetterlund.anders@telia.com