Gruvan - en arbetsplats i förändring

SEK 50.00 inkl. moms*

Endast 3 kvar

INNEHÅLL: Den handlar om de olika arbetsmomenten i brytningsprocessen och hur de radikalt har förändrats beroende på teknikutvecklingen. Den tidigare muskelkraften har till exempel ersatts av elektrisk energi och de nya maskinerna har gjort att antalet anställda har minskat.

Nr. 10
16 sidor

Kategori Industrilandskap i Bergslagen

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 40.00.