Gruvnäringen i Garpenberg

SEK 100.00 inkl. moms*

Endast 2 kvar

INNEHÅLL: Industrilandskap för 2010-2011 är ett dubbelnummer med ett innehåll som omfattar ett större geografiskt område än tidigare. Gruvstråket Stripa- Grängesberg-Garpenberg är ett intressant
historiskt perspektiv med två järnmalmsgruvor som är nedlagda och en sulfidmalmsgruva som fortfarande är i drift. Skriften innehåller ett fascinerande och rikt bildmaterial som ger en insikt
i gruvarbetarnas hårda villkor vid tiden 1800-talets slut till en bit in på 1900-talet. Författaren Lars Hagström har forskat i källornas djup och fått fram nytt, tidigare ej publicerat material.

2010-2011, 52 sidor

Kategori Industrilandskap i Bergslagen

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 80.00.