Kloten - vacker natur och en rik historia

SEK 100.00 inkl. moms*

INNEHÅLL: Från och med detta nummer övergår föreningen från utgåvor som kommer årsvis till att numrera skrifterna i nummerföljd eftersom det visat sig att utgåvorna kan bli fördröjda och inte kan hållas inom ramen för året. Nästa utgåva blir följaktligen nummer 10.

Den nyligen publicerade utgåvan handlar om den avlägsna byn, Kloten, i länets norsostligaste hörn på gränsen till Dalarna. Kloten som idag är mest känd för sin vackra natur och friluftsliv, ruvar även på en oanad historia om byn som var utgångspunkten för hela Grängesbolaget, ett av landets största företag och som varit föremål för kända personers intresse såsom, Carl Fredrik Liljevalch och Ernest Cassel. Skriften handlar även om en mycket märklig järnväg mellan Bånghammar och Kloten.

Nr. 9
36 sidor

Kategori Industrilandskap i Bergslagen

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 80.00.