Kopparbygden Nr. 28 2022

SEK 100.00 inkl. moms*

40 sidor 75 bilder - Hembygdsföreningens årliga skrift.
Redaktör Håkan Mossberg.

-I årets utgåva kan du läsa om den stora Vårfloden som drabbade oss år 1977. Det var första veckan i maj som snösmältningen satte fart och vattenmassorna orsakade stora förödelser på många håll.
-Var låg egentligen Krokfors? Var stod den stora skorstenen som var synlig över hela Kopparberg. Ett kartöverlägg ger svaret på frågan. Där ser man också övriga byggnader i Krokforsområdet och deras placering i verkligheten.
-Kommer ni ihåg Gösta Albinsson? Han som inventerade alla gamla torpruiner i hela kommunen. Här berättas om hans stora arbete med att dokumentera de övergivna bosättningarna och även en del exempel hämtade från norra kommundelen.
-Bergslagets platser var områden som ansågs tillhöra Bergslaget och därför undantogs från den storskiftesförrättning som gjordes åren 1796-1799. Platserna visas med hjälp av en del gamla kartor.
-I årets upplaga finns också en resebeskrivning med hotellbekymmer från järnvägens första år.
-Vi får också följa med på en guidad tur genom Bångbro Jernverk år 1897.
-Smedjebruket i Stjärnfors var i slutet på 1800-talet en stor arbetsplats. Hur det gick till vid räckhamrarna berättar Adolf Boström och Ebba Olivecrona.
-En översikt av Ljusnarsbergs skolväsen och dess utveckling under åren ingår också i årets Kopparbygden.

Kategori Kopparbygden

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 80.00.