Allmogemuseum

Detta museum var ursprungligen ett spannmålsmagasin.
Spannmålsmagasinet eller Sockenmagasinet uppfördes år 1756.
Magasinet kunde lämna lån på våren i form av spannmål till utsäde med återbetalning efter tröskningen på hösten.
Räntan var 1 åtting ( 1/8 tunna ) per tunna säd.
Under 1860-talet var den kände postmästaren m.m. Philip Tronêt magasinets kassör och bokförare.
Möjligtvis upphörde verksamheten vid hans avgång år 1869.
Magasinet har ett lås med tre nycklar som var utdelade till de båda föreståndarna och magasinskrivaren.
Byggnaden övertogs av hembygdsföreningen på 1920-talet.

Vi har ett välutrustat kök från sekelskiftet 1600 - 1700.
Här finns ett stort antal bruksföremål från 1600-talet och framåt.
Allmogemuseet.