Fotoateljen

På 1860-talet kom nymodigheten fotografisk ateljé till Kopparberg.
Fotoateljén uppfördes år 1873 och ombyggdes till nuvarande utseende år 1890. Hembygdsföreningen övertog huset och post- och fotomuseet invigdes år 1973. Senare har det kompletterats med skomakar-och guldsmedsverkstad

Fotografisk ateljé år 1873, utanför till höger står fotografen August Wahlström.
Här visas en autentisk miljö från fotografen på 1870-talet.